Hledat

Výrobci


Co byste měli vědět o bateriích

V elektrokolech se můžete setkat s následujícími typy akumulátorů:

Olověný akumulátor (Pb)

Některá levnější kola jsou vybavena klasickým olověným akumulátorem. Jnutné tento typ baterií skladovat vždy v nabitém stavu. Při dlouhodobějším uskladnění vybité baterie dojde k nevratné ztrátě kapacity a tím ke zničení akumulátoru vinou sulfatace elektrod. Při skladování se doporučuje alespoň jednou za rok tyto akumulátory nabít. Nevýhodou olověných akumulátorů je velká hmotnost a zhoršení elektrických vlastností při použití v nízkých nebo vysokých teplotách. Určitou výhodou je schopnost rekuperace (nabíjení brzdnou energií), která však při zisku cca 3 % energie přináší neúměrné zdražení baterie (kola).
Kladná elektroda - oxid olova
Záporná elektroda - olovo
Elektrolyt - kyselina sírová ve formě gelu

 

Niklkadmiový akumulátor (NiCd)

U těchto akumulátorů je elektrolyt vázán v separátoru a elektrodách, mají velmi příznivý poměr hmotnosti ke kapacitě, fungují i v extrémních klimatických podmínkách (do -40°C). Tyto akumulátory je možné skladovat libovolnou dobu ve vybitém stavu bez újmy na elektrických vlastnostech. Jsou používány v aplikacích vyžadujících velká proudová zatížení, širšímu použití brání obsah těžkých kovů. V elektrokolech tyto akumulátory nehledejte.
Kladná elektroda - nikl 
Záporná elektroda - kadmium 
Elektrolyt - draselný louh

 

Niklmetalhydridový akumulátor (NiMH)

Obdoba niklkadmiových akumulátorů, vyvíjeny byly s požadavkem na vyšší kapacitu akumulátoru při stejném objemu a s cílem snížit zátěž pro životní prostředí (náhrada kadmia směsí jiných kovů). Jejich kapacita je oproti NiCd akumulátorům vyšší cca o 40%, jsou schopné rychlého nabíjení. Pro použití v elektrokolech jsou konstruovány na 500 nabíjecích cyklů. Fungují však jen do -10°C. Možnost vysokých vybíjecích proudů je u tohoto typu akumulátorů omezena na cca dvoj- až trojnásobek kapacity. 
Skladování NiMH akumulátorů je možné v nabitém i vybitém stavu, aspoň třikrát za rok je nutné je několkrát nabít a vybít. Při zanedbání údržby může dojít vlivem chemických reakcí k znehodnocení elektrod akumulátoru a k nevratné ztrátě kapacity.
Kladná elektroda – nikl
Záporná elektroda - hydrid směsi kovů - každý výrobce si své složení chrání
Elektrolyt - draselný louh

 

Lithium - ionový akumulátor (Li-Ion)

Tyto akumulátory mají jmenovité napětí 3,6V oproti 1,2 V NiCd a NiMH akumulátorům, jejich poměr kapacity k váze je proto velmi příznivý, resp. jsou velice lehké. Jsou o něco dražší než LiMH, ale mají delší životnost - 1000 nabíjecích cyklů. Nemají paměťový efekt, jejich využitelná kapacita se nesnižuje, pokud je dáte nabít ne zcela vybité. Nevýhodou tohoto typu akumulátorů je nutnost elektronické ochrany při nabíjení a vybíjení pomocí ochranných obvodů na každém jednotlivém článku. Nesmí být totiž překročeno konečné napětí při nabíjení a vybití pod těsně stanovenou mez. 

Kladná elektroda – směs oxidů lithia a dalšího kovu
Záporná elektroda - uhlík ve směsi s dalšími chemikáliemi
Elektrolyt - směs esterů

 

  Lithium Polymerový akumulátor (Li-Pol)

Z komerčně používaných druhů baterií mají nejlepší poměr kapacity k hmotnosti (jsou nejlehčí), mají vysokou životnost a velmi nízké samovybíjení. Nemají paměťový efekt, jejich využitelná kapacita se nesnižuje, pokud je dáte nabít ne zcela vybité. Jsou však citlivé na přesné nabíjení, proto je nutné používat výhradně nabíječky dodávané výrobcem. 


Další důležité informace o bateriích:

  • Po dojezdu připojte baterii hned na nabíječku, udržujte ji pokud možno v nabitém stavu. Plně nabitá baterie bez užívání postupně ztrácí energii a to cca 5-15% měsíčně při pokojové teplotě, při nižší teplotě ještě rychleji (tzv. samovybíjení). Správná údržba baterií má zásadní význam pro její životnost!
  • Kapacita baterie stářím trvale a nevratně klesá, dočasně se snižuje vlivem okolní teploty - v zimě je vybíjení rychlejší.
  • Životnost baterií vyjadřuje počet nabíjecích cyklů do zachování kapacity minimálně 60%. 
  • Jednotkou kapacity baterie je ampérhodina (Ah). Kapacita vyjadřuje množství elektrického náboje, které je baterie schopna pojmout, resp.dodat.
  • Z plně nabité baterie o jmenovitém napětí 24 V a kapacitě 14 Ah můžete získat práci 24 x 14 = 336 Wh. To znamená, že při výkonu (tedy spotřebě) motoru 250 W pojedete 336/250 = 1,344 hodiny. To není málo! Elektromotor při jízdě nepoužíváte pořád a ne stále na plný výkon. Dojezd kol je udáván podle výsledku testů na běžné trase.
  • Na baterie po skončení životnosti se vztahuje tzv. zpětný odběr podle zákona o odpadech. Symbol na baterii vás nabádá, abyste ji nevyhazovali do popelnice. Obsahuje škodlivé a využitelné látky, které se při odevzdání k recyklaci náležitě zužitkují nebo zneškodní. Baterie můžete bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci v prodejně elektrokol nebo na nejbližším místě zpětného odběru. Další informace naleznete na www.ecobat.cz. 
  • Náhradní baterie k nám prodávaným kolům seženete v naší prodejně nebo e-shopu.
  • Záruka na části baterie, které nejsou citlivé na neodborné zacházení uživatele (obal, elektronika, nabíječka) je poskytována v délce 24 měsíců. Chemická část baterie má omezenou záruku 6 měsíců nebo 500 resp. 1000 cyklů podle toho, co nastane dříve. Reklamace pro pokles výkonu baterie po uplynutí této doby nebo počtu cyklů (lze poznat ze stavu článku) nemůže být uznána. Při intenzivním používání může být životnost baterie kratší než záruční doba!


DomůDomů